Advies

Het resultaat van uw afdeling of onderneming en de manier waarop het wordt bereikt, is 100% afhankelijk van de kwaliteit, de effectiviteit en de consistentie van de besluitvorming die stakeholders binnen uw organisatie nemen.

In uw organisatie:

 • Wie beslist wat en hoe vaak?
 • Is in de praktijk daadwerkelijk onderscheid gemaakt tussen strategische -, tactische - en operationele beslissingen?
 • Hoe worden beslissingen op hun effectiviteit, kwaliteit en consistentie op elk niveau in de organisatie geëvalueerd?
 • Waar kunnen de verschillende manieren van beslissen worden verbeterd om meer effectiviteit en stressreductie te bereiken?
 • Hoe actueel en effectief is de samenhang nog tussen Beleid, Procedures en Beslissingen in uw organisatie?

Beslissingsscan

De Beslissingsscan richt zich op vijf verschillende ontwikkelgebieden om de besluitvorming in uw organisatie te optimaliseren:

 1. Het individuele besluitvormingproces

  1. Welke beslissingsstijl heeft een medewerker of een manager?
  2. Welke besluitvormingsmodellen hanteren de verschillende stakeholders?
  3. Welke valkuilen komen er vaak voor bij het nemen of het uitstellen van beslissingen?
  4. Is er een grote behoefte aan creatieve probleemoplossingen?
  5. Hoe betrokken zijn de verschillende stakeholders bij grote en kleine beslissingen?
  6. Hoe ontwikkeld is bij u of uw medewerkers de competentie “besluitvaardig optreden”?
 2. De beslissingskwaliteit in uw organisatie

  1. Welke kwaliteit en effectiviteit hebben uw beleid, procedures en beslissingsbevoegdheden vandaag?
  2. Welke niveaus en doelen worden gehanteerd  voor de besluitvorming?
  3. Hoe worden uitgestelde beslissingen geïdentificeerd?
  4. Van welke structurele valkuilen bij besluitvorming heeft uw organisatie last?
  5. Hoe worden eerdere processen van besluitvorming geëvalueerd?
  6. Welke invloed hebben de betrokkenheid van de verschillende stakeholders en de verschillende belangen bij de besluitvorming als criteria bij de beslissing?
 3. De besluitvorming in de teams

  1. Hoe wordt er gecommuniceerd bij groepsbesluitvorming?
  2. Welke fase gaat een groep door bij besluitvorming?
  3. Hoe volwassen is de groep bij het nemen van beslissingen?
  4. Welke modellen van groepsbesluitvorming gebruikt de team?
  5. Welke leiderschapstijl voor de besluitvorming wordt er in de team gebruikt?
  6. Hoe is de betrokkenheid van de teamleden bij de besluitvorming?
 4. Praktische ethiek en besluitvorming

  1. Hoe integer en congruent is het besluitvormingsproces?
  2. Welke ethische aspecten zijn er bij de besluitvorming?
  3. Is er sprake van waardegestuurde beslissingen?
  4. Welke ethische oriëntaties kent de beslisser?
  5. Wat is duurzaam beslissen?
  6. Welke levensvragen van de beslisser hebben invloed op de beslissing?
 5. Emotionele aspecten bij besluitvorming

  1. Welke persoonlijke thema’s van de beslisser beïnvloeden de besluitvorming?
  2. Welke emotionele invloeden zijn herkenbaar in de besluitvorming ?
  3. Wat is intuïtief beslissen?
  4. Welke emotionele valkuilen beïnvloeden de besluitvorming?
  5. Wat is creatieve probleemoplossing?
  6. Welke plek krijgen de emotionele aspecten van de besluitvorming?

Besluitvormingscoach

 1. Complexe besluitvorming
 2. Dilemma’s bij beslissen
 3. Informatieselectie, belangen en betrokkenheid bij besluitvorming