Games, puzzels en simulaties zijn korte interactieve sessies van 1,5 tot 2,5 uur waarin enkele aspecten van het besluitvormingsproces worden ervaren, geoefend en verdiept.

Games

 • ludiek, speels, kleine groepen en plenair
 • met spelregels en met een doel
 • oefenen van vaardigheden, inzicht gevend in processen
 • posities kiezen, stelling nemen zonder dat het er “echt” toe doet
 • nieuw gedrag en nieuwe strategie uitproberen

Puzzels

 • tactiek en strategie ontwikkelen in groepen
 • analyseren versus intuïtie volgen
 • oefenen met dilemma's, paradoxen
 • posities kiezen, nemen en verdedigen
 • zelfreflectie op basis van waarde, principes of ethiek
 • inzicht in eigen motivatie
 • compromissen sluiten met anderen

Simulaties

 • situationele oefening
 • bespreking beste keuze versus beste strategie
 • rollen en tactiek uitproberen
 • doel nastreven
 • evaluatie eigen keuze, leren van uitgangspunten en “course of action” andere groep(en)

Deze GPS sessies zijn zowel voor kleine groepen van 4 tot 16 deelnemers als voor grotere groepen van 20-40 deelnemers mogelijk.

Zij kunnen dienen als kick-of aan het begin van een bespreking, als afwisselende werkvorm tussen verschillende besprekingen of aan het eind van een thema dag als een onspannende manier om het besprokene op en ludieke manier nog een keer onder de aandacht te brengen.

De GPS sessie kan aan het doel van de bijeenkomst gerelateerd zijn. De sessie is aanvullend en prikkelend.