Hoe maken wij een keuze als wij een schilderij, een bronzen beeld, een antieke klok aanschaffen?
Hoe maken wij keuzes? Hoe nemen wij de goede beslissing?
Hoe “kijken” wij naar kunst?

Wanneer:   Data in overleg
Duur:         Eén dag van 9.30 uur tot 16.30 uur
Waar:         Galerie Jos Art in Amsterdam

In de workshop “Kunst en beslissing” gaan wij ontdekken en ervaren:

 • wat kunst in zijn verscheidenheid voor ons is
 • de rationele en de irrationele aspecten van ons besluitvormingsproces
 • verschillende innerlijke processen die ons tot een besluit of het uitstellen daarvan brengen
 • verdieping in en verbreding van onze manier van kijken naar kunst
 • welke primaire en welke secundaire beslistypes er zijn voor het kiezen van kunst
 • welke dimensies de kunst in ons leven actueel maakt
 • wat de goede beslissing is voor ons

De workshop wordt gegeven door Jean-Marc Triplet, trainer en coach voor besluitvormingsproces en Josje de Baat, galeriehoudster van galerie Jos Art.

Josje de Baat zal met behulp van verschillende schilderijen de deelnemers nieuwe en onverwachte perspectieven over kunst laten ontdekken.

Kenmerken van de workshop “Kunst en beslissing” zijn:

 • kort op elkaar volgende werkvormen
 • interactief, veel ruimte voor uitwisseling
 • afwisseling van korte kennisoverdracht met discussie en uitwisseling in kleine groepen.
 • uitgaan van de ervaringen van de deelnemers over het beslissen over de aanschaf van kunst in de praktijk
 • handvatten reiken over verschillende manieren van beslissen
 • verdieping en reflectie over de verrijkende aspecten van kunst voor de deelnemers

Enkele verkorte versies van deze workshop werden eerder op de beurs Artantique gegeven.

Wat de deelnemers aan de workshops het meeste aansprak was:

 • de rol van de intuïtie bij hun besluitvorming
 • de kennis van de rationele kenmerken van de beslissingsproces
 • de verdieping over de rol van kunst voor hen
 • de uitwisseling met elkaar over hun kijk op kunst
 • het groeiende inzicht over hun eigen manier van beslissen

De verbinding tussen hoe de deelnemers kunst benaderen en hoe zij beslissen over de aanschaf van kunst werd verrijkend en praktisch gevonden.

Inschrijven: mail naar josart@josart.nl met de vermelding "Workshop Kunst en beslissing".

Meer informatie:

Mail naar josart@josart.nl of jmtriplet@lerenbeslissen.nl

Bellen: Josje de Baat (06 55 37 73 40) of Jean-Marc Triplet (064 64 03 004)

Prijs:
90 euro inclusief lunch en koffie

Plaats:
Galerie Jos art
KNSM Laan 291
1019 LE Amsterdam
020 4187003
www.josart.nl