Als manager of senior professional wordt u dagelijks met uw eerdere beslissingen en met de beslissingen van anderen geconfronteerd.  U neemt vaak beslissingen die invloed hebben op het werk van uw collega’s en op het resultaat van uw afdeling of uw organisatie.

Doel

In de training “Excellent beslissen”  worden theorieën over besluitvorming aangereikt, beslissingstools geoefend en eigen thema’s die uw beslissingen of het uitstel daarvan beïnvloeden, verdiept.

Theorieën, Tools en Thema’s wisselen elkaar af met de nadruk op de toepassing in de praktijk

Theorieën: Besluitvormingsmodellen, -strategieën, -niveaus ,-stijlen,.. geven de mogelijkheid patronen te herkennen om beter bewust te kunnen kiezen welke stijl, gedrag, strategie de meest effectieve aanpak voor uw werksituaties is.

Tools: De beslissingsinstrumenten maken overzichtelijk hoe u de informatie met betrekking tot uw beslissing kunt reduceren, evalueren, vergelijken en helpen u om tussen de verschillende opties de goede keuze maken.

Thema’s: De persoonlijke thema’s van de beslisser hebben een vaak onbewuste invloed bij het nemen van beslissingen. Als u uw eigen persoonlijke thema’s kent, zult u weten in welke situatie u meer rekening moet houden met emotionele factoren die uw beslissingen inadequaat beïnvloeden.

Resultaat

Na de training hebben de deelnemers:

 • kennis van hun voorkeur beslissingstijlen en van de stijlen die zij verder kunnen ontwikkelen
 • kennis van verschillende beslissingsstrategieën
 • geoefend met verschillende beslissingsinstrumenten en beslissingsmodellen
 • geoefend met waardegestuurde besluitvorming
 • kennis van toegepaste ethiek in besluitvorming
 • geoefend met creatieve probleemoplossing
 • geoefend met “out of the box” denken
 • enkele besluitvormingsprocessen in de praktijk toegepast
 • kennis van hun eigen valkuilen en uitstelstrategieën bij hun besluitvormingsproces
 • geoefend met het leiden van besluitvorming in groepen
 • inzicht in de persoonlijke thema’s die hun besluitvorming beïnvloeden

Programma

 • besluitvormingsmodellen en beslissingstrategieën
 • kwaliteit en effectiviteit van beleid, procedures en beslissingen
 • beslissingsniveau in organisaties
 • belangen inventariseren en beïnvloeden bij besluitvorming
 • leiderschapsstijlen bij besluitvorming
 • praktische ethiek van de beslisser
 • emotionele valkuilen bij beslissen
 • sturen van groepsbesluitvorming
 • evaluatie van eerdere beslissingen
 • organisatiesensitiviteit en besluitvormingsproces
 • beslissingsinstrumenten
 • teambetrokkenheid bij besluitvorming

Voor wie?

Voor leidinggevenden, voor professionals, voor beleidsmedewerkers en anderen die betrokken zijn bij besluitvormingsprocessen.

Investering, Duur, Aanpak

 • De training "excellent  beslissen" kost €    ,- per deelnemer, exclusief BTW en verblijfskosten, inclusief trainingsmaterialen.
 • 3 dagen. Blok 1: 2 dagen, blok 2: 1 dag.
 • Vooraf intakegesprek en invullen van leerdoelenformulier.
 • Tussen het eerste blok en het tweede blok: praktijkopdracht.

Data

 • Blok 1:
 • Blok 2:

Locatie

 • Omgeving Utrecht.