Er gaat geen dag voorbij waarop wij geen beslissingen nemen. Wij nemen in ons werk, in ons leven veel kleine en veel grote beslissingen.  Merkwaardig genoeg hebben we vaak het gevoel dat wij:              

  • niet de goede beslissing hebben genomen
  • lang twijfelen wat een goede beslissing zou kunnen zijn
  • bepaalde beslissingen lang uitstellen
  • niet weten hoe wij verschillende alternatieven kunnen ordenen en evalueren om tot een juiste/goede/effectieve beslissing te komen
  • een beslissing nemen die niet op één lijn staat met onze waarden; etc…

Het blijkt dat wij weinig kennis hebben van de effectieve manieren om te beslissen en ons soms niet bekwaam genoeg voelen om de goede beslissing te nemen.

Beslissen is een dynamisch proces op zich. Wanneer we ons meer bewust zijn - rationeel, emotioneel en praktisch - van de vorming van onze keuzes, kunnen we meer gecommitteerd zijn aan onze beslissingen.  Alle keuzes die we maken hebben in meer of mindere mate invloed op ons leven. Maar wanneer is echt sprake van een wilsbesluit? Wanneer hebben wij de goede/juiste/effectieve keuze gemaakt?

Meer inzicht in ons eigen beslissingsproces vergroot ons eigenaarschap en onze autonomie.  Meer kennis over en oefenen met verschillende besluitvormingsprocessen maakt ons bekwamer in beslissen.

Herkent u zich hierin of zet dit u aan het denken? Vergroot dan uw competentie in beslissen door in te schrijven voor een van de volgende workshops.

Beslissen
Elke dag maken wij keuzes. Veel van deze keuzes maken wij half bewust en niet op de juiste manier. Daarna dragen wij de consequenties van onze keuzes.
Veiling hamer
Hoe maken wij een keuze als wij een schilderij, een bronzen beeld, een antieke klok aanschaffen? Hoe maken wij keuzes? Hoe nemen wij de goede beslissing? Hoe “kijken” wij naar kunst?